Polski | English | 日本語
ZAPOWIEDZI
NOWOŚCI
NASZE TYTUŁY
NASI AUTORZY
MAGAZYN TORII
KIRIN EBOOK SYSTEM
PRÓBKI KSIĄŻEK
SKLEP ON-LINE

Odwiedź także stronę poświęconą tradycyjnym lalkom japońskim:
Lalki japońskie

WSPÓŁPRACA


Zapraszamy do współpracy autorów publikacji dotyczących Japonii. Główne (lecz nie jedyne) warunki publikacji:
  • osoba przesyłająca pracę musi posiadać do niej pełnię praw autorskich. Niedopuszczalne jest przesyłanie fragmentów lub całości dzieł innych autorów, w tym również tekstów ogólnodostępnych, np. z Wikipedii;

  • praca musi był merytorycznie poprawna, napisana zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny;

  • ewentualną propozycję publikacji przedstawiamy po wystawieniu pozytywnej opinii przez radę wydawnictwa lub – w niektórych przypadkach – przez zewnętrznych ekspertów. Dodatkowym atutem jest przedstawienie przez autora pozytywnej recenzji pracownika naukowego uczelni wyższej, specjalizującego się w danej dziedzinie;

  • wydawnictwo może przedstawić swoje proponowane zmiany lub poprawki do treści bądź formy publikacji. Mogą one stanowić zarówno sugestię, nie rzutującą na decyzję o publikacji, jak i niezbędny warunek do przyjęcia pracy do druku;

  • prace prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej. Niezamówionych materiałów nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami.


Atuty publikowania u nas to:
  • po zatwierdzeniu pracy do publikacji krótki termin wydania (kilka miesięcy);

  • możliwość publikacji książek na tematy niszowe, nawet w symbolicznych nakładach;

  • ogólnopolska dystrybucja i obecność publikacji w bibliotekach w ramach egzemplarzy obowiązkowych;

  • fachowa redakcja, korekta i oprawa książki.

Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie z każdym autorem, którego praca została zaakceptowana do publikacji.
Copyright © KIRIN 2019 | Design: nyo.pl