AUTORZY

Klaudia Adamowicz
Absolwentka Kulturoznawstwa i Zarządzania Kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim (oba kierunki ukończone z wyróżnieniem), doktorantka na Wydziale Filozoficznym UJ oraz stypendystka Fundacji Japońskiej w Kansai Language Institute w Osace i Nippon Foundation w Inter-University Cener for Japanese Language Studies (IUC) w Jokohamie. W centrum jej naukowych zainteresowań znajduje się japońska kultura współczesna ze szczególnym uwzględnieniem jej popkulturowej strony.
Magdalena Albińska
Polska rysowniczka tworząca kolorowanki antystresowe i mandale.
Sawako Ariyoshi
Edyta Bednarek
Doktorantka Zakładu Azji Wschodniej, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia społeczno-polityczne współczesnej Japonii. Uczestniczyła w „Japan and Poland Intercultural Seminar” w Kwansei Gakuin University, w Osace.
Marek Bednarz
Paweł Behrendt
Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim, publicysta, tłumacz, redaktor w zespole Centrum Studiów Polska-Azja oraz na portalu konflikty.pl. Interesuje się wojskowością Dalekiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem Japonii. Mieszka w Szczecinie. Znajomość języków: angielski, niemiecki, francuski.
Joanna Bojda
(ur. 1989 r.) - absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się we współczesnej sztuce japońskiej oraz fotografii japońskiej, obecnie prowadzi prace nad doktoratem związanym z problemem tożsamości płciowej we współszesnej sztuce japońskiej. W 2013 roku odbyła stypendium naukowe na University College London w Wielkiej Brytanii, a w 2014 roku rozpocznie stypendium naukowe w Institut national des langues et civilisations orientales w Paryżu, gdzie będzie prowadzić badania nad sztuką współczesną, rynkiem sztuki oraz sojcologią kultury w Japonii. Regularnie publikuje w magazynie "Torii".
Radosław Bolałek
Japonista, badacz sztuki sekwencyjnej, wydawca komiksowy z firmy Hanami od lat biorący udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych komiksowi oraz stale współpracujący z Uniwersytetem Seika oraz Międzynarodowym Muzeum Komiksu w Kioto.
Basil Hall Chamberlain
(1850-1935), jeden z pierwszych i najwybitniejszych zachodnich japonistów, obok Ernesta Satowa i Williama G. Astona. W młodym wieku przybył do Japonii, gdzie podjął pracę jako nauczyciel w Japońskiej Akademii Marynarki Wojennej w Tokio; w późniejszym okresie został profesorem Cesarskiego Uniwersytetu w Tokio (dziś: Uniwersytet Tokijski). Główny obszar jego zainteresowania stanowiła literatura japońska, jak również kultura ajnuska i riukiuańska. Jest autorem licznych prac, m.in. anglojęzycznego przekładu Kojiki, tłumaczeń poezji japońskiej, kompendium wiedzy nt. Japonii pt. Things Japanese oraz zapisu i tłumaczenia ajnuskich legend, Aino Folk-tales (Mity Ajnów, 2010).
Marcin M. Chojnacki
Joanna Chołaścińska
Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Ukończyła studia na specjalności Plastyka Intermedialna. W latach 2004 - 2009 uczestnik Studiów Doktoranckich z zakresu Nauk o Sztuce w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zajmuje się polskim filmem animowanym.
Dariusz Czywilis
James S. de Benneville
(1867-1943), z wykształcenia chemik analityczny, pod koniec XIX wieku wyjechał do Japonii, gdzie ożenił się z Japonką, Inami Masą i osiadł na stałe w Jokohamie. Publikował jednocześnie prace z dziedziny chemii, jak i zapisy ustnie przekazywanych legend japońskich. Spośród tych ostatnich najbardziej znane są: Yotsuya Kwaidan or O’Iwa Inari (Yotsuya Kaidan. Opowieść o duchu z Yotsui, 2009), Bakemono Yashiki, Saito Musashi-bo Benkei i Sakurambo.
Ewa Drygalska
Absolwentka filmoznawstwa, doktorantka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz programu Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko" (UJ), została wyróżniona 9-miesięcznym stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w programie Junior Advanced Research Award na prowadzenie badań w University of California w Los Angeles. Przygotowuje pracę doktorską na temat kina blaxploitation. Pisze o serialach. Zapatrzona w afroamerykańską kulturę popularną.
Magdalena Furmanik-Kowalska
doktor Nauk o Sztuce. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorka wielu konferencji poświęconych kulturze i sztuce Azji. Autorka licznych publikacji dotyczących współczesnej sztuki oraz tradycyjnej kultury Dalekiego Wschodu. Współredaktorka tomu Strój – zwierciadło kultury.
Agnieszka Gorońska
(ur. 1987 r.) – nauczycielka języków obcych, studiowała m.in. japonistykę, językoznawstwo i naukę o informacji oraz etnolingwistykę. Czas wolny przeznacza na czytanie i pogłębianie wiedzy na temat Azji i w szczególności Japonii, a także gotowanie, surfowanie po Internecie, pisanie i rękodzieło.
Katarzyna Clio Gucewicz
(ur. 1979) - pochodzi z Trójmiasta, od ponad dziesięciu lat mieszka w Finlandii. Z wykształcenia lekarz, specjalista chorób psychicznych, z zamiłowania dziennikarz sportowy. Wielbicielka fantastyki, mangi i anime oraz skoków narciarskich. Fanka muzyki fortepianowej, pociągów i pająków, z obsesją na punkcie Księżyca, wierzbownicy i koloru niebieskiego. Fascynatka kultury Japonii ze szczególnym naciskiem na epokę samurajów. Typowy zodiakalny Rak.
Renata Iwicka
Absolwentka Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – japonistka i sinolożka. Doktor kulturoznawstwa z zakresu demonologii oraz tradycyjnych wierzeń japońskich. Zainteresowania badawcze: kultura Japonii i Korei, demonologia, kultura popularna.
Arkadiusz Jabłoński
Doktor habilitowany, profesor UAM, absolwent Katedry Orientalistyki i Bałtologii UAM (dziś: Katedra Orientalistyki). Kilkukrotnie przebywał na Uniwersytecie Tokijskim w ramach stypendiów. Wykładowca japonistyki UAM i UMK. Kierunek badań: językoznawstwo ogólne i japońskie, pragmatyka, honoryfikatywność, translatoryka.
Marta Jaworska
Marcin Jaworski
Magister sztuki w zakresie malarstwa, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obszar badawczy: kultura popularna; społeczne konstruowanie obrazu i funkcji sztuki, szczególnie w kontekście współczesności (relacje pomiędzy sztuką a kulturą popularną, funkcje sztuki w świecie ponowoczesnym).
Julian Jeliński
Absolwent filozofii i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracuje m.in. z Instytutem Studiów Nad Islamem we Wrocławiu oraz portalem Racjonalista.pl. Interesuje się zagadnieniami filozofii społecznopolitycznej, tożsamości Afroamerykanów, wielokulturowości w amerykańskiej filozofii politycznej, filozofii Cornela Westa oraz kwestią społecznego wymiaru religii na świecie. Tłumacz artykułów Sama Harrisa.
Kazuki Kaneshiro
Agnieszka Kiejziewicz
Doktorantka w Instytucie Sztuk Audiowizualnych (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zajmuje się badaniami filmu japońskiego i innych sztuk audiowizualnych z Dalekiego Wschodu. Związana z magazynem antropologiczno-społeczno-kulturowym „Maska”. Pisała już między innymi o shintoistycznych bogach w dziełach kinematografii, filmach po Fukushimie oraz japońskich obrazach splatter eros. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat japońskich filmów awangardowych i eksperymentalnych. Nieprzerwanie jej poszukiwaniom badawczym towarzyszy skupienie na tematyce transgresji cielesnych i roli nowych technologii w życiu jednostki.
Maciej Kłysik
Ewa Korzeniowska
Tomasz Kosiński
Elżbieta Kostowska-Watanabe
(1948-2017) Ukończyła studia socjologiczne w Instytucie Socjologii UW i została tamże zatrudniona na stanowisku asystenta. W 1978 r. obroniła pracę doktorską („Idea równości społecznej”) i otrzymała stanowisko adiunkta. W 1979 r. wyjechała do Japonii, gdzie w latach 1985 – 2003 zatrudniona była jako wykładowca socjologii na Uniwersytecie Chuo (w Instytucie Socjologii na Wydziale Literatury) w Tokio, a także na Uniwersytecie Chiba i Uniwersytecie Rikkyo. W Tokio brała udział w pracach grupy badawczej – temat „Świadomość równości społecznej w społeczeństwie Japonii”, pod kierunkiem prof. A. Ishikawy. Była również wieloletnim członkiem japońskiego „Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kobietami” (jap. „Kokusai Josei Gakkai”) i brała udział w jego pracach badawczych. Jedna z założycielek pierwszej polonijnej organizacji w Japonii – Klubu Polskiego, pełniła przez 2 lata funkcję prezesa Klubu. Przez 3 lata była redaktorem dwumiesięcznika “Gazeta Klubu Polskiego w Japonii”, pisma znajdującego się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Po powrocie do Polski w 2003 r. została zatrudniona w Katedrze Etnologii UMK, w tym od 2006 r. na stanowisku adiunkta. W latach 2007-2010 pełniła funkcję prezesa Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Była kierownikiem kilkuosobowego zespołu badawczego realizującego temat „Japonia w procesie przemian”, na który otrzymała grant MNiSW. Była także opiekunem Międzywydziałowego Koła Naukowego Języka i Kultury Japońskiej WAFŪ.
Elżbieta Kruszyńska
Katarzyna Kulpińska
Anna Kwiatkowska
Marcin Lisiecki
Magister filozofii, doktor nauk politycznych w Instytucie Politologii UMK (praca „Idea kokutai. Kokutai-no hongi jako manifest nacjonalizmu japońskiego”). Interesuje się kulturą i polityką nowożytnej i współczesnej Japonii, politycznym i kulturowym wymiarem fotografii i filmu oraz religioznawstwem. Pozanaukowe zainteresowania to kino rosyjskie, japońskie i polskie, jazz i sztuki walki: kickboxing (5 stopień) i muay thai.
Thomas Lockley
Thomas Lockley jest profesorem i wykładowcą na japońskiej uczelni Nihon University College of Law; zajmuje się historią oraz zintegrowanym nauczaniem treści i języka. Jest autorem licznych publikacji naukowych; „Yasuke” jest jego pierwszą książką popularnonaukową, stworzoną we współpracy z Geoffreyem Girardem. Krótko po premierze jej anglojęzycznej wersji (pierwowzór ukazał się po japońsku) prawa do ekranizacji wykupił Hollywood – w Yasuke miał pierwotnie wcielić się Chadwick Boseman. W międzyczasie historię zekranizował też Netflix (premiera serialu miała miejsce w kwietniu 2021 roku).
Marta Ławniczak
Doktorantka japonistyki na UW. Wiceprezes Klubu Japońskiego. W Klubie zajmuje się prowadzeniem Działu Merytorycznego – nadzorem merytorycznym i przygotowywaniem programów działalności Klubu.
Katarzyna Łęk
Jerzy Malinowski
Prof. dr hab. (od 2001 roku profesor zwyczajny). Zakres zainteresowań naukowych: malarstwo i krytyka artystyczna XIX i początku XX wieku, awangarda XX wieku (ekspresjonizm, konstruktywizm), sztuka żydowska, środowisko artystyczne Ecole de Paris oraz sztuka Orientu. Pracował w Muzeum Narodowym w Warszawie i Krakowie, w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, gdzie był zastępcą dyrektora i kierownikiem Pracowni Sztuki Nowoczesnej oraz na Uniwersytecie Łódzkim i Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Pełni funkcję między innymi prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu oraz zastępcy przewodniczącego Rady Muzealnej Muzeum Azji i Pacyfiku.
Katarzyna Marak
Doktor anglistyki. Zainteresowania badawcze: komparatystyka literacka, fantastyka grozy, kultura Stanów Zjednoczonych i kultura Japonii.
Gabriela Matusiak
Olga Mądrowska
(ur. 1986), z wykształcenia plastyk, instruktor samoobrony, historyk sztuki. Z zamiłowania miłośnik historii wojskowej, uzbrojenia wschodniego i drzeworytu musha-e. Obecnie pracuje i kontynuuje naukę w Japonii.
Mary McNeil Fenollosa
(1865-1954) amerykańska pisarka, miłośniczka sztuki i kultury Japonii, mieszkała tam w latach 1890-92 oraz 1897-1906. Większość swoich dzieł publikowała pod pseudonimem Sidney McCall. Malarz smoków jest jej najsłynniejszą powieścią, w 1919 roku został zekranizowany przez Sessue Hayakawę.
Iwona Merklejn
Japonistka, medioznawca, dr nauk humanistycznych. Wykładała na UW, UMK w Toruniu oraz JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology). Obecnie pracuje nad książką o historii Igrzysk Olimpijskich oraz piłki siatkowej kobiet w Japonii, publikuje felietony na stronie internetowej gazety polonijnej Polonia Japonica. Luźno związana z Uniwersytetem Tokijskim, głęboko związana z mężem, tokijczykiem zakochanym w swoim mieście - Nobuyą Ishiim. Kierunek badań: medioznawstwo, najnowsza historia Japonii, historia kontaktów polsko-japońskich.
Algernon Bertram Mitford
Algernon Bertram Freeman-Mitford (1837-1916), pierwszy baron Redesdale - brytyjski dyplomata, który przebywał w Japonii w latach 1866-1870 i w 1906. Jest autorem m.in. książki "Harakiri" (spisanej po tym, jak sam stał się oficjalnie wyznaczonym świadkiem seppuku) oraz pierwszego anglojęzycznego opracowania historii 47 roninów.
Kenji Miyazawa
Kenji Miyazawa żył w latach 1896–1933 w Tōhoku, czyli w północnych regionach głównej japońskiej wyspy, Honsiu. Do dziś jest jednym z ulubionych pisarzy i poetów w Japonii; tworzył głównie poezję, ale także opowiadania i nowelki skierowane do młodego czytelnika, które w większości zostały zekranizowane jako anime.
Yoshimasa Mizuo
Wieloletni pracownik jednego z największych wydawnictw japońskich – Kodansha, a w latach 2008-2010 przebywał jako wolontariusz w Polsce. Wykładał popkulturę i język japoński na UMK. W czasie swojej kariery w Japonii miał okazję współpracować z największymi twórcami japońskiej animacji, takimi jak Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) czy Hayao Miyazaki. Prywatnie przyjaźni się z producentem Studia Ghibli.
Kuniko Mukōda
Nankichi Niimi
Nankichi Niimi (właśc. Shōhachi Watanabe) urodził się w 1913 roku w Yanabe w prefekturze Aichi. Zaczął pisać bardzo wcześnie, już jako nastolatek. Kiedy skończył 18 lat, w magazynie „Akai Tori” ukazało się jego pierwsze opowiadanie – „Lisek Gon”, które wiele lat później stało się ukochaną baśnią Japończyków i lekturą w podręcznikach do szkoły podstawowej. Publikował nie tylko opowiastki dla dzieci, ale również krótkie opowiadania oraz wiersze. Zmarł w 1943 roku na gruźlicę, nie doczekawszy trzydziestych urodzin.
Yei T. Ozaki
(1871-1932) była córką samuraja i barona (danshaku) Saburo Ozakiego, członka Izby Arystokracji (wyższej izby przedwojennego japońskiego parlamentu), jednego z pierwszych Japończyków, który opuścił kraj, by na Zachodzie uczyć się języków obcych i podpatrywać tamtejsze wzorce. W Wielkiej Brytanii poznał on i poślubił córkę uczonego i językoznawcy, Bathię Catherine Morrison, ze związku z którą urodziła się właśnie Yei (Ei). Pierwsze 16 lat życia Yei spędziła w Anglii, oddając się nauce i literaturze, by następnie przenieść się do Japonii. Tam zapałała pasją do rodzimej tradycji i legend, które zaczęła spisywać i publikować na Zachodzie: Japanese Fairy Tales (Baśnie japońskie), Warriors of old Japan and other stories (Wojownicy dawnej Japonii i inne opowiadania, 2011), Romances of old Japan (Kochankowie dawnej Japonii), Buddha's crystal and other fairy stories.
Alicja Ozga
Katarzyna Paczuska
Kustosz działu kultur pozaeuropejskich Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Łukasz A. Plesnar
Katarzyna Podhorska
Karolina Przybylińska
Joanna Katarzyna Puchalska
Doktor kulturoznawstwa, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła etnologię i antropologię kulturową oraz porównawcze studia cywilizacji. Naukowo zajmuje się przede wszystkim wojownikami – zwłaszcza samurajami i wikingami. W wolnym czasie zgłębia wiedzę praktyczną – m.in. żeglarstwo, japońską szermierkę oraz łucznictwo. Nie gardzi także górskimi wędrówkami i jazdą na motocyklu.
Catrien Ross
Od chwili, kiedy przeprowadziła się do Japonii ponad dwadzieścia pięć lat temu, Catrien Ross nieustannie odkrywa kolejne ukryte aspekty japońskich wierzeń i kultury. Po wydaniu pierwszej książki przeprowadziła się w odludne miejsce w górach, gdzie podjęła się renowacji budynku typu kominka z początków okresu Edo i gdzie spotkało ją wiele niewytłumaczalnych doświadczeń. Zainspirowało ją to do założenia Energy Doorways, położonego u stóp góry Fuji centrum kreatywności i duchowości, a jednocześnie niezależnego wydawnictwa, w którym publikuje swoje kolejne książki po angielsku i po japońsku. Z czasem, w miarę jak rosło jej zainteresowanie ponadczasowymi opowieściami i przedmiotami, została dopuszczona do zamkniętego kręgu japońskich handlarzy antykami. Najbardziej tajemniczym zdarzeniem w jej życiu było doświadczenie nagłego geniuszu – niespodziewanego przypływu kreatywności w dziedzinie malarstwa i muzyki, który nie ustaje do dzisiaj. By dowiedzieć się więcej o niezwykłym życiu Catrien, odwiedź jej osobistą stronę internetową: www.catrienross.com.
Anna Salamonik
Toshikazu Seguchi
Radosław Siedliński
Marcin Socha
Doktorant Zakładu Azji Wschodniej, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ; staże naukowe Fundacji Japońskiej (IX 2012 - III 2013) oraz na Uniwersytecie Kwansei Gakuin (IX 2010 - III 2011). Zainteresowania naukowe: współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatu, rola Japonii w regionie Azji Wschodniej, rozwój narzędzi miękkiego oddziaływania „soft power” w regionie Azji Wschodniej.
Michał Andrzej Sokołowski
Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwent Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kręgu kulturowego Azji Wschodniej pozostającego pod wpływem klasycznej cywilizacji chińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Japonii okresów Kamakura, Muromachi i Edo.
Kamila Sosnowska
Ukończyła Filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i tłumaczenie audiowizualne w Wyższej Szkole Europejskiej, studiowała w Middlesex University w Londynie i Kobe University w Japonii. Doktorantka Wydziału Filozoficznego UJ. Stypendystka Japan Foundation w Kansai Language Institute w Osace oraz rządu japońskiego na Uniwersytecie Waseda w Tokio.
Natalia Stecka
Krzysztof Stefański
Dr hab. nauk fizycznych, prof. UMK. Z wykształcenia i podstawowej działalności badawczej fizyk teoretyk. Po powrocie z Instytutu Badań Molekularnych w Okazaki, od 1994 r. współorganizował z Prof. R. Ingardenem i Prof. A. F. Majewiczem Pracownię Języka i Kultury Japońskiej, której kierownikiem jest od 1998 r. Kierunek badań związanych z Japonią: historia Japonii w okresie szogunatu, historia japońskiej przednowoczesnej sztuki wojennej oraz żeglugi i szkutnictwa, wojna na Pacyfiku i w Azji Wschodniej.
Artur Szarecki
Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwent Wydziału Zarządzania oraz Instytutu Kultury Polskiej UW. Publikował m.in. w „Kulturze Popularnej”, „Problemach Zarządzania” i „Panoptikum”. Zajmuje się problematyką cielesności, kapitalizmu oraz kultury popularnej.
Dorota Szczepaniak
  • Japonia i Japończycy w narracjach polskich imigrantów mieszkających w Japonii. Społeczno-kulturowy kontekst integracji [w:] Odkrywając Japonię
Paulina Szczęsna
Aleksander Szojer
Rafał Szpak
Doktorant literaturoznawstwa UKW w Bydgoszczy, absolwent filologii rosyjskiej UMK i licencjat filologii polskiej. Tłumacz języka rosyjskiego. Zainteresowania: literatura, studia gender, film, kultura masowa.
Przemysław Sztafiej
Marta Szyler
Absolwentka japonistyki i studentka filologii rosyjskiej, lektorka języka japońskiego.
Milena M. Śliwińska
Absolwentka toruńskiej polonistyki oraz informacji naukowej. Bibliotekarka zafascynowana polską kinematografią oraz książkami Antoniego Libery. W ramach doktoratu zajmuje się naukowymi czasopismami z zakresu literatury polskiej. Współredaguje „Katalog Czasopism Kulturalnych”. Interesuje się malarstwem prerafaelitów, teorią kultury popularnej oraz innością w kulturze.
Randy Taguchi
Randy Taguchi swoje pierwsze prace zaczęła publikować internecie w 1996 roku i wkrótce jej stronę odwiedzało już blisko 100 000 ludzi. Do chwili obecnej w języku japońskim wydała 14 powieści i 21 esejów. Opierając się na współczesnej psychologii, jak również starożytnych wierzeniach, Taguchi tworzy przejmujące opowieści o żalu, bólu i uzdrowieniu. Jej styl pisania charakteryzuje plastyczność, doskonałe wyczucie tempa i oszczędność słów, co składa się na jakość obrazowania przywodzącą na myśl mangę czy kino.
Jej pierwsza powieść, „Outlet”, która ukazała się w 2000 roku, rozeszła się w Japonii w ponad 800 000 egzemplarzy. Jeszcze w tym samym roku książkę zekranizowano, a w następnym powstała filmowej adaptacji doczekała się jej kontynuacja, zatytułowana „Antenna”.
W 2001 roku powieść „Dekireba Mukatsukazuni Ikitai” zdobyła Nagrodę Literacką Fujin Koron. W 2003 roku nakładem Vertical na rynku ukazało się anglojęzyczne wydanie „Outlet”.
Powieści Taguchi tłumaczone były na liczne języki, m.in. angielski, włoski, chiński i rumuński.
Paulina Tomalka
Ewa Tomporek-Fukuoka
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych oraz uzyskała dyplom kulturoznawcy na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją teatrologa. Tematem jej pracy był fenomen haragei, oryginalnej, japońskiej techniki komunikacji. Pracowała także w wielu instytucjach związanych ze sztuką i kulturą. Uprawia malarstwo sztalugowe w technice olejnej, a jej ulubionym motywem są ogrody japońskie wyrażające ducha zen. Członek kluby Yakumo-goto, aktorka w teatrze eksperymentalnym Napięcie.
Maciej Tybus
  • U brzegów Zipangri. Japonia w oczach Europejczyków w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej [w:] Odkrywając Japonię
Akinari Ueda
(1734-1809), urodzony w Osace z matki-prostytuki i nieznanego ojca. Jako dziecko został adoptowany przez bogatego kupca, który zapewnił mu staranne wykształcenie. Ueda zgłębiał japońską i chińską literaturę, w tym poezję; studiował także medycynę. W zawodzie pracował jednak krótko - dość szybko zrezygnował z praktyki lekarskiej i oddał się pisarstwu, stając się jednym z najważniejszych twórców okresu Edo (1603-1868).
Maria Wacławik
David Weiß
Marta Wesołowska
Małgorzata Wielgosz
Absolwentka filologii polskiej (specjalność: teatrologia, redaktorsko-medialna, nauczycielska) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Aktorskiej i Telewizyjnej SPOT w Krakowie, po ukończeniu której uzyskała zawód aktora. W pracy magisterskiej zajmowała się gatunkiem poezji haiku. Miała okazję pracować m.in. z takimi reżyserami jak: Krzysztof Jaworski (pod którego kierunkiem poznała metodę pracy nad rolą Michaiła Czechowa), Tanja Segal, Awiszaj Hadari. W czasie studiów doktoranckich w UMCS prowadziła zajęcia z estetyki japońskiej w literaturze Zachodu, technik aktorskich, warsztatów i praktyk teatralnych, których wynikiem w 2008 roku był spektakl „Zosia Słowik” z elementami zaczerpniętymi z Orientu. Jako dziennikarka współpracowała z tygodnikiem „Moje Miasto Lublin”, „Dziennikiem Wschodnim”, „Kurierem Lubelskim”, ale publikowała również na łamach „Ziemi Lubelskiej” i czasopisma folkowego „Gadki z Chatki”.
Ewa Witkowska
Dariusz Wojciechowski
Adrianna Wosińska
Wydawca i tłumacz, od 2008 r. redaktor naczelna magazynu poświęconego kulturze Japonii – „Torii”, autorka licznych tłumaczeń książek związanych z tematyką japońską i nie tylko. Autorka książek "Lalki japońskie dawniej i dziś" oraz "Tradycyjne zabawki japońskie"
Igor Wysocki
Olga Yoshida-Mądrowska
Doktor nauk historycznych, absolwentka UMK w Toruniu, członek Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, plastyk i instruktor samoobrony. Specjalizuje się w japońskim okresie Edo (1603–1868), gatunkach drzeworytu: musha-e i sensō-e oraz japońskiej propagandzie wizualnej. Obecnie mieszka i pracuje w Tokio.
Kyūsaku Yumeno
Kyūsaku Yumeno (własc. Naoki Sugiyama) urodził się w 1889 roku w Fukuoce na Kiusiu. Pod wpływem dziadka już od najwcześniejszych lat interesował się klasycznym teatrem nō; sam też później został instruktorem tej formy scenicznej. Odcisnęła ona piętno na jego twórczości, co widać już w Przeklętym bębenku – utworze, którym zwrócił na siebie uwagę krytyków literackich. Sam Kyūsaku tworzył dzieła przynależne różnym gatunkom – baśnie, utwory fantastyczne, kryminalne, reportaże czy eseje. Zmarł w 1936 roku na wylew.
Joanna Zakrzewska
Absolwentka Japonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2015 roku obroniła doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako wykładowca oraz lektor języka japońskiego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Naukowo zajmuje się sztuką japońską, artystycznie fascynuje się kaligrafią japońską oraz łacińską. Ma za sobą pięcioletni pobyt w Japonii. Jest mistrzem kaligrafii japońskiej szkoły Seifū w stopniu 1. dana.
Joanna Zaremba-Penk